Raamatupidamine

 Pakume järgmisi raamatupidamisteenuseid:

 • jooksev raamatupidamine

 • eelmiste perioodide korrastamine
 • kontoplaani koostamine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • kuluarvestussüsteemi sisseseadmine ja arvestuse pidamine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete koostamine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • lähetus- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • laoarvestuse pidamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • bilansi ja kasumiaruande koostamine
 • majandusaasta aruande koostamine

Soovi korral

   - online raamatupidamine 

   - kombineeritud teenus (klient sisestab programmi  arved,           teenusepakkuja kontrollib ja teeb ülejäänu).

 

 

Kasutusel raamatupidamistarkvara

- Merit Aktiva, laiendatud

- SAF 6.9