Raamatupidamine

Raamatupidamisteenust osutame peamiselt mikro- ja väikeettevõtetele ning väiksematele MTÜ-dele. Kliente teenidame nii eesti-, soome- kui inglise keeles.

Sisestame arveid, koostame aruandeid, hoides korras Teie raamatupidamise-, maksu- ja personaliarvestust, vormistades ning esitades õigeaegselt Teie aruanded ja deklaratsioonid.

Kasutusel raamatupidamistarkvara:

 • Merit Aktiva pilveversioon
 • Merit Palk
 • Pakume järgmisi raamatupidamisteenuseid:

 • jooksev raamatupidamine
 • 1 kord kuus -raamatupidamine
 • 1 kord aastas-raamatupidamine
 • möödunud perioodide raamatupidamine
 • majandusaasta aruande koostamine
 • aruandlus Maksu- ja Tolliametile
 • aruandlus Statistikaametile
 • töötasuarvestus

 • Soovi korral

 • kombineeritud teenus (klient sisestab müügiarved programmi ise)
 • online-raamatupidamine (klient kui programmi lisakasutaja)
 • algdokumentide digitaalne arhiveerimine
 • Esita hinnapäring: